سرپرستی شعب استان خراسان رضوی
شعبه تربت حیدریه - کد 1416
دفاترخدمات بانکی روستایی بخش زاوه شهرستان تربت حیدریه
PINPAD POS ATM SIMIA فاکس تلفن ادرس مسئول نام دفتر کد دفتر  
53833644 شهرستان زاوه روستای پطرو امین صبوری
پطرو
40493 1
5323763455 5323763455 شهرستان زاوه کاریزک ناگهانی شجیعی
كاريزگ ناگهاني
41364 2
محمو دزاده
كشكك
41569 3
شهرستان زاوه روستای شهوار علی اکبر قره بهادری
شهوار
44312 4
53823992 53823992 باجه پست بانک ساق حسین کلمات
ساق
46495 5
مهدوی خواه
قلعه نوصفي آباد
46854 6
حاتمی
سهل آباد
47779 7
جهانشیری
صفي اباد
48107 8
ملک پور
ده نو
48160 9
05323783455 05323783333 خراسان رضوی شهرستان زاوه قلعه اقا حسن اسداله زاده كريم
قلعه آقا حسن
48831 10
ادمی
حاجي اباد
50689 11
حيدري
كنگ عليا
51817 12
جهاشیری
ميرپسند
53333 13
3813204 3813333 شهرستان زاوه روستاي عليك تیموری
عليك
54217 14
بابا خانی
مرغزار
54840 15
05323953455 05323953333 شاهين عليا09159318690 سربیشگی
شاهين عليا
55464 16
گرگعلی
ريگان
57195 17
قلیچ
سرگلان
57643 18
مروج
چخماق
65620 19
طهماسبی
زاوه
69729 20