سرپرستی شعب استان خراسان رضوی
شعبه تربت حیدریه - کد 1416
دفاترخدمات بانکی روستایی بخش زاوه شهرستان تربت حیدریه
PINPAD POS ATM SIMIA فاکس تلفن ادرس مسئول نام دفتر کد دفتر  
05323633203 05323633333 شهرستان زاوه روستای گلسرا شاه ولی
گلسرا
40642 1
5323763455 5323763455 شهرستان زاوه کاریزک ناگهانی شجیعی
كاريزگ ناگهاني
41364 2
محمو دزاده
كشكك
41569 3
05323933201 05323933333 شهرستان زاوه بخش سليمان روستاي بيدوي میزابیگی
بيدوي
42620 4
کوهجانی
گوجي
42623 5
عمرانی
ساق
46495 6
مهدوی خواه
قلعه نوصفي آباد
46854 7
حاتمی
سهل آباد
47779 8
جهانشیری
صفي اباد
48107 9
ملک پور
ده نو
48160 10
ادمی
حاجي اباد
50689 11
5323893202 5323893333 شهرستان زاوه بخش مرکزی روستای قلعه نی فولادی
قلعه ني
51367 12
حيدري
كنگ عليا
51817 13
باقری
كاريز بالا
52305 14
جهاشیری
ميرپسند
53333 15
3813204 3813333 شهرستان زاوه روستاي عليك تیموری
عليك
54217 16
اسدیان
كلاته زنگنه
54604 17
بابا خانی
مرغزار
54840 18
05323953455 05323953333 شاهين عليا09159318690 سربیشگی
شاهين عليا
55464 19
فاطمه جعفري
كاهيجه
56401 20
گرگعلی
ريگان
57195 21
قلیچ
سرگلان
57643 22
کیهانی
ابرود
63109 23
مروج
چخماق
65620 24
طهماسبی
زاوه
69729 25